JORDARBEJDE

At komme af med jorden når dit nye hus skal bygges er i de fleste tilfælde en større opgave, hvor det er en stor fordel at få professionel hjælp. Både fordi det som oftest drejer sig om flere hundrede kubikmeter jord der skal køres væk, men også fordi der i de fleste tilfælde skal indhentes forskellige tilladelser for at kunne komme af med jorden nogen steder, det kan f.eks. være forurenet jord der skal sorteres eller kemisk renses.

Hos Iversen Byg & Anlæg A/S har vi mange års erfaring med bortskaffelse af jord. Vi har det tunge maskineri der skal til for at klare selv større opgaver. Samt et godt samarbejde med flere forskellige vognmands firmaer, der sikrer at vi kan udføre opgaven både til tiden, men også til den rigtige pris.

På grund af vores placering omkring Silkeborg kan vi udføre opgaver i hele jylland. Men vi har også medarbejdere på Sjælland med base i Ballerup, hvor vi som oftest har gang i flere projekter på samme tid.

STØBEARBEJDE

At støbe soklen til et nyt hus er ikke nogen nem process. Det kræver planlægning og erfaring at få opgaven udført på en god og effektiv måde, der også giver et godt resultat.

Hos Iversen Byg & Anlæg A/S har vi den erfaring. Vi har igennem det seneste år støbt fundamenter til mere end 180 enheder, det være sig parcel men også rækkehuse.

At støbe en sokkel til et nyt hus dækker over mange ting, og vi har derfor færdigheder inden for mange håndværksmæssige genrer. Vi graver jord væk og laver en sandpude. Derefter graver vi ud til sokkel, støber og lægger armering i, laver kloakarbejdet, afretter sand, isolerer og armerer gulvet. Derefter laver smeden eventuel gulvvarme, hvorefter vi støber selve gulvet.

Støbning af fundament med dårlig undergrund

At støbe et fundament hvor jorden eller undergrunden er dårlig kræver erfaring, og den har vi!

Vi laver mange huse på borede pæle også kaldet pælefundering. Det foregår ved man borer pæle ned til fast bund og derefter bygger en ekstra armeret sokkel ovenpå pælene, dertil kommer et tykkere betondæk og mere armering, så skal dit hus ligge på en grund med dårlig bund kan vi være behjælpelige.

KLOAKARBEJDE

Kloakken er en vigtig del af et ny bygget hus. Derfor har vi ved Iversen Byg & Anlæg A/S professionelle fagspecialister med mange års erfaring på området.

Vi har hjulpet mange kunder gennem årene med at få opført et helt nyt kloaksystem. Kloakken er vigtig både når det drejer sig om spildevand inde fra huset, men også regnvand er vigtigt at få ledt rigtigt væk fra huset, så der ikke opstår vandskader på boligen. Derfor bør man altid sikre sig at et nyt kloaksystem er etableret af en autoriserer kloakmester, hvilket Iversen Byg & Anlæg A/S selvfølgeligt er.